Woordenboek

Woordenboek

Think Webdesign gebruikt soms woorden in offertes, haar website, begrotingen en werkoverzichten die niet voor iedereen altijd even duidelijk zijn. Daarom hebben wij voor u een woordenlijst opgesteld met de meest gebruikte woorden en termen.

follow site Account
Is een overeenkomt tussen een particulier of organisatie en een Internet service provider voor het leveren van Internet toegang of andere diensten.

http://thesportsinjuryclinic.org/physio-clinic.php Animated gif
Een grafisch bestand dat meerdere afbeeldingen bevat. De afbeeldingen worden achtereenvolgend gepresenteerd. Het aantal seconden dat elke individuele afbeelding weergegeven wordt is ook gespecificeerd in de animated gif.

click here Applicatie
Een applicatie (letterlijk: toepassing) is een computerprogramma dat is bedoeld om door de gebruiker direct te worden gebruikt. Dit in tegenstelling tot een server-taak of andere taken die door een besturingssysteem in de achtergrond worden uitgevoerd.

http://obat-kutil-dikemaluan.com/?pifpax=top-binary-options-brokers-2017&bc9=14 Attachment
To attach betekend letterlijk vastmaken, vasthechten. Een computerbestand vasthechten aan een e-mail, noemt men daarom een attachment of een bijlage

http://secon.se/?utm_campaign=SVENSK ENERGI CONSULT AB Bandbreedte
De maximale hoeveelheid gegevens die tegelijkertijd kan worden verzonden via een verbinding, meestal uitgedrukt in bits per seconde (bps).

real binary bot Banner
Een banner is een advertentiebord op het net. Wanneer een surfer op een banner klikt, gaat hij naar de website van het bedrijf dat via een banner adverteert.

follow site Broncode
Zijn codes en instructies in een tekstbestand waarmee een webpagina wordt gemaakt.

where did you buy Priligy in Rockford Illinois Browser
Een browser is een programma dat de broncodes van een website vertaalt naar een mooi vormgegeven doument. Tevens zorgt deze software ervoor dat men vlot van de ene naar de andere website kan bladeren. Eén van de bekende browsers is Microsoft Internet Explorer

http://captainaugust.com/?koooas=iq-option-telefono&8ef=8e Bug
Een bug is een fout in een computerprogramma, waardoor het zijn functie niet of niet goed vervult of waardoor het openstaat voor misbruik.

go site Cache
Een cache is een geheugen in een computer dat sneller toegankelijk is dan waar de gegevens eigenlijk opgeslagen zijn. Browsers maken vaak gebruik van deze techniek: als een website opgehaald wordt, worden de afgebeelde pagina’s direct opgeslagen in het lokale geheugen. Als een eerder opgevraagde pagina daarna nogmaals opgevraagd wordt, kan de versie die in het geheugen van de browser aanwezig is meteen weergegeven worden.

enter site CMS
Content management system is het proces van het verzamelen, creëren, beheren en het publiceren van eigen content.

source CMYK
CMY staat voor Cyan, Magenta, Yellow, terwijl K Key of blacK betekend. Dit is het standaard kleurenmodel dat voor drukwerk wordt gebruikt.

Conversie
Conversieverhogend: in deze branche het met succes binnenhalen van een prospect.

Cookie
Een cookie is een klein tekstbestand op de harde schijf, dat informatie bevat over uw activiteiten op een bepaalde webpagina. Cookies kunnen handig zijn, ze bevatten soms persoonlijke instellingen voor sites, wachtwoorden en meer. Er zijn sites waar cookies noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld bij veel webshops.

CSS
Cascading Style Sheets ook wel stylesheets genoemt kunnen in hoge mate de weergave van de website bepalen en kunnen effecten bereiken die met HTML en/of PHP tags alleen niet mogelijk zijn.

Cursor
De cursor is de aanwijzer op het beeldscherm van een computer. Wanneer er met de muis bewogen wordt, beweegt de cursor mee. Als de cursor op deze manier als aanwijzer gebruikt wordt, heeft hij standaard de vorm van een pijltje.

Database
Een database, gegevensbank of databank is een digitaal opgeslagen archief, ingericht met het oog op flexibele raadpleging en gebruik. Databases spelen een belangrijke rol voor het archiveren en actueel houden van gegevens.

Dataverkeer
Dataverkeer ontstaat als een bezoeker webpagina’s of bestanden opvraagt in zijn of haar browser. Hoeveel dataverkeer een bezoeker genereert, hangt af van de grootte van de bestanden die de bezoeker opvraagt.

Domein
Is het naamgevingsysteem op internet waarmee netwerken, computers, webservers, mailservers en andere toepassingen worden geïdentificeerd.

Downloaden
Downloaden is een Engelse term die in het Nederlands overgenomen is en is het overdragen van digitale content van het internet naar de harde schijf.

E-mail
Een elektronische manier om post te versturen.

Flash
Flash is opgebouwd als een soort tekenfilm. Per tijdseenheid bepaalt de ontwikkelaar wat de bezoeker te zien krijgt. Een tijdseenheid wordt een frame genoemd. Een belangrijke tijdseenheid heet een keyframe. Zij vormen de uiteindelijke basisstructuur van de applicatie of animatie.

Flyer
Een flyer is een reclame pamflet, doorgaans niet groter dan A5 formaat.

Font
Een letttertype dat door de computer gebruikt wordt. In veel programma’s zoals een tekstverwerker, kan men met verschillende fonts werken. De bekenste zijn Arial en Times New Roman.

Forum
Een deel van een website waar iedereen iets kan schrijven over een bepaald onderwerp. Is ook vaak een plaats waar internetgebruikers een vraag stellen, in de hoop dat een andere gebruiker het antwoord kent.

FTP
File Transfer Protocol is een protocol dat uitwisseling van bestanden tussen computers vergemakkelijkt. FTP is nodig om een website te onderhouden.

GIF
Graphics Interchange Format is een grafische bestandsindeling met pixels. GIF ondersteunt kleuren, verschillende resoluties, animatie en een transparante achtergrond.

Homepage
Homepage of Homepagina is de introductie pagina van een website. Een homepagina dient een overzicht te geven van wat er allemaal op de website beschikbaar is. Een andere fuctie is vaak een indruk te geven van de organisatie van wie de web site is. blabkla

HTML
Hypertext Markup Language is een uitwisselingstaal waarin WWW-documenten zijn geschreven.

HTTP
HyperText Transfer Protocol is het protocol voor de communicatie tussen een webclient (meestal een webbrowser) en een webserver.

Hyperlink
Een hyperlink of kortweg link is een computer- en internetterm en duidt op een verwijzing in een hypertext (html of internet-pagina). Door een hyperlink te gebruiken of erop te klikken krijgt men een nieuw gedeelte van de site te zien, veelal de beschrijving van het verwijzende woord.

Inch
Een inch komt overeen met 2,54 centimeter. Vooral de schermdiameter van monitors wordt vaak uitgedrukt in inches.

Inloggen
Uzelf aanmelden op een computer, website of netwerk

JPEG
Joint Photographic Experts Group (ofwel JPG)wordt aangeduid voor het opslaan van afbeeldingen in digitale vorm en kent diverse compressiemogelijkheden. Hoe hoger de compressie des te kleiner het bestand, en des te geringer de beeldkwaliteit. Het kwaliteitsverlies van JPEG valt niet veel op bij foto’s, maar wel bij bijvoorbeeld grafieken, lijnen of letters. Voor dit soort afbeeldingen is de GIF- of PNG-compressie beter geschikt.

Landingpagina
Landingpagina’s zijn geoptimaliseerde webpagina’s waar een bezoeker op terecht komt, veelal na het klikken op een beeldadvertentie of tekstadvertentie maar, ook door het klikken op een vermelding in een zoekmachine.

Link
Een automatische (kruis)verwijzing naar een andere webpagina. U herkent ze vaak aan hun vorm: links zijn vaak onderstreept en hebben een andere kleur.

Metatags
Metatags vindt u in de broncode van websites. De titel metatag vindt u bovenaan in uw browser. De description (omschrijving) metatag staat onder de titel in zoekmachines. Metatags zijn een onderdeel om uw website (juist) te indexeren in zoekmachines. De bekendste en belangrijkste metatags zijn: website titel, omschrijving, trefwoorden, robots en herhaalbezoek door zoekmachines. Minder belangrijke metatags zijn googlebot, copyright, language, reply-to en auteur.

MySQL
Structured Query Language is een populair databasemanagementsysteem dat voor het gestructureerd opslaan van gegevens voor zeer veel toepassingen wordt gebruikt.

Nettiquette
Is een samenvoeging van de woorden netwerk en etiquette. De nettiquette omvat de ongeschreven richtlijnen en gedragsregels voor het gebruik van internet.

Netwerk
Zijn twee of meer computer die aan elkaar verbonden zijn, zodanig dat ze informatie kunnen uitwisselen.

Online
Letterlijk: op de lijn. Wanneer men in verbinding staat met een andere computer of netwerk, ben je online.

Opensource
Opensourcesoftware (soms ook openbronsoftware) is computerprogrammatuur waarvan de broncode wordt vrijgegeven.

PHP
HyperText Preprocessor is een scripttaal die bedoeld is om op webservers dynamische webpagina’s te creëren.

POP3
Het Post Office Protocol versie 3 wordt gebruikt voor inkomende e-mail.

Screenshot
Afbeelding van een applicatie die gemaakt werden terwijl het programma actief was.

Scripting
Is een programmeertaal die geschikt is voor het schrijven van scripts, kleine programmaatjes om veel voorkomende taken te automatiseren. Scripttalen zijn over het algemeen high-level talen, en worden doorgaans geimplementeerd door middel van een interpreter, omwille van snelheid en gemak bij het ontwikkelen.

Scrollbar
Als een webpagina of document niet helemaal op het scherm past, verschijnen er scrollbars naast of onder het document. Door deze blokjes of balkjes te verschuiven, kan de rest van de pagina of document bekeken worden.

Scrollen
Door de inhoud van een document of webpagina ‘rollen’ om een ander deel van het document zichtbaar te maken. Scrollen doet men via de pijltjestoetsen op het toetsenbord, door met de muis de gewenste schuifbalk te verplaatsen of – indien aanwezig – door aan het muiswieltje te draaien.

SEA
SEA staat voor Search Engine Advertising (zoekmachine adverteren). Dit kan door middel van tekst- of beeldadvertenties.

SEM
SEM staat voor Search Engine Marketing (zoekmachine marketing) en leidt mensen naar uw website, landingpagina of doorway page.

SEO
SEO staat voor Search Engine Optimization; het optimaliseren van uw website, een of meerdere webpagina’s. Het doel van SEO is het verhogen van de plaatsing van uw website in de algoritmische zoekscores van zoekmachines.

Server
Een server is een computer of een programma dat diensten verleent aan andere programma’s. In de eerste betekenis wordt met server de fysieke computer aangeduid waarop een programma draait dat deze diensten verleent.

SMTP
Het Simple Mail Transfer Protocol wordt gebruikt voor uitgaande e-mail.

Spam
Spam of Junkmail is e-mail die op grote schaal ongevraagd wordt toegestuurd.

Surfen
Het op het internet bezoeken van websites waarbij men van de ene site naar de andere ‘bladert’

URL
Een Uniform Resource Locator ofwel url, is het internetadres dat aan een site, een bestand of informatiebron wordt toegewezen.

Webbrowser
Een webbrowser is een computerprogramma om webpagina’s te kunnen bekijken.

Webdesign
Is het vormgeven van alle aspecten van een website. Op internet zijn veel meer dingen mogelijk dan in ouderwets drukwerk, duidelijke voorbeelden hiervan zijn bewegende elementen, interactiemogelijkheden, audio en video. Vanwege de technische aspecten is een designer op het web niet alleen vormgever, maar ook nog programmeur.

Webhosting
Webhosting is een dienst op het World Wide Web die aan particulieren of bedrijven ruimte aanbiedt voor het opslaan van informatie, afbeeldingen, of andere inhoud.

Webmail
Een systeem waarbij men e-mail kan lezen via een website. De mailtjes blijven op de server en verdwijnen daar pas als men ze effectief binnenhaalt met een e-mailprogramma (zoals bijvoorbeeld Outlook).

Webpagina
Een locatie op het WWW, doorgaans een onderdeel van een website.

Website
Een website vaak afgekort tot site is een verzameling samenhangende webpagina’s en/of documenten die via het internet te bereiken zijn.

WWW
De term wereldwijde web (Engels: world wide web; afgekort www) wordt vaak gebruikt om het gedeelte van internet aan te duiden dat met een webbrowser bekeken kan worden. Het WWW maakt gebruik van het Hypertext Transfer Protocol (HTTP). Dat is de reden waarom de adressen van websites beginnen met “http://”.

WYSIWYG
Afkorting What You See Is What You Get. Dit betekend dat wat op u op uw beeldscherm ziet precies zo zal worden gepubliceerd op de website.

Zoekmachine
Een zoekmachine is een instrument waarmee men informatie kan zoeken in een bepaalde collectie. Zonder nadere kwalificatie wordt tegenwoordig met zoekmachine meestal bedoeld: een webdienst waarmee met behulp van vrije trefwoorden full text kan worden gezocht in het gehele World Wide Web. Een veelgebruikte zoekmachine is Google.